Štátna a verejná správa

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Nitriansky samosprávny kraj

Nitriansky samosprávny kraj

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Fakultná nemocnica Nitra

Fakultná nemocnica Nitra

Generálna prokuratúra SR

Generálna prokuratúra SR

Mesto Nitra

Mesto Nitra

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Slovenská agentúra životného prostredia

Slovenská agentúra životného prostredia

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Trnavský samosprávny kraj

Trnavský samosprávny kraj

Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Súkromný sektor

ČSOB Leasing, a.s.

ČSOB Leasing, a.s.

Foxcon Slovakia, s.r.o.

Foxconn Slovakia, s.r.o.

JURLING a.s.

JURLING a.s.

Bytkomfort

Bytkomfort

Cikautxo SK s.r.o.

Cikautxo SK s.r.o.

Enel Ingegneria e Ricerca S. p. A. o.z.

Enel Ingegneria e Ricerca S. p. A. o.z.

IBM Slovensko, s.r.o.

IBM Slovensko, s.r.o.

ROKUR Solution

ROKUR Solution

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Veda, výskum a vzdelávanie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita J. Selyeho

Univerzita J. Selyeho

Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied

Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Pridajte sa k naším spokojným klientom aj vy