30. výročie MICROCOMP

Spoločnosť MICROCOMP - Computersystém s.r.o. oslávila tento rok 30. výročie. V máji tohto roku sme spoločne oslávili významné výročie našej spoločnosti. Už 30 rokov sa snažíme našim zákazníkom prinášať inovatívne a moderné riešenia v oblasti a hardvéru.

30. výročie MICROCOMP

V máji tohto roku sme spoločne oslávili významné výročie našej spoločnosti. Už 30 rokov sa snažíme našim zákazníkom prinášať inovatívne a moderné riešenia v oblasti softvéru a nezaostávame ani v hardvérových riešeniach. Máme za sebou už nespočetne veľké množstvo projektov nielen na území Slovenskej republiky. Dokážeme zabezpečiť všetky služby od konzultácie a základnej analýzy až po prevádzkovú podporu komplexných riešení vytvorených na mieru. Od nášho vzniku prešiel MICROCOMP viacerými zmenami a inováciami, ktoré našu spoločnosť posunuli vpred a ukázali nám nové možnosti a výzvy v oblasti IT a digitalizácie. Ďakujeme všetkým obchodným partnerom a zákazníkom, že ste s nami.

Pri tejto príležitosti sme spolu s našimi zamestnancami, ktorí sú pre nás ako pre spoločnosť prioritou, prežili deň plný dobrej zábavy, výborného jedla a úsmevov na tvári. Navyše, vzájomné spoznávanie sa a budovanie vzťahov mimo pracoviska umožňuje vytvárať príjemnejšie pracovné prostredie, čo považujeme za veľmi dôležité. A keď sa k tomu pridruží zábava, pohyb a krásne slnečné počasie, príjemne strávený deň je zaručený.

Právo na súkromie a Pegasus