Späť na služby

Kyberbezpečnosť

Bezpečnosť je pre nás jedným z najdôležitejších parametrov každého riešenia. Pomôžeme vám predchádzať neželaným problémom.

Bezpečnostné audity a projekty kybernetickej bezpečnosti

Pre zhodnotenie zabezpečenia IT systémov poskytujeme vypracovanie bezpečnostných auditov, kde identifikujeme nedostatky, ktoré je potrebné zosúladiť so zákonom.

Pripravíme bezpečnostný projekt s odporúčanými opatreniami na odstránenie identifikovaných nedostatkov a celkové zvýšenie bezpečnosti.

Bezpečnostné audity a projekty kybernetickej bezpečnosti

Fyzická a objektová bezpečnosť

Pomôžeme vám navrhnúť a implementovať konkrétne bezpečnostné opatrenia na zvýšenie fyzickej a objektovej bezpečnosti, napríklad pri riešení chráneného priestoru podľa požiadaviek zákona o ochrane utajovaných skutočností a príslušných vyhlášok NBÚ.

  • Mechanické zábranné prostriedky
  • Technické zabezpečovacie prostriedky
  • Fyzická ochrana
  • Režimové opatrenia
Fyzická a objektová bezpečnosť

Zabezpečenie dát

Informácie a know-how sú jedným z najväčších aktív každej spoločnosti. Osobné údaje, ktoré spravujete zase predstavujú dôveru, ktorú do vás vkladajú vaši užívatelia.

Zneužitiu citlivých údajov sa úplne zabrániť nedá, no existujú riešenia, ktoré ich zneužitie urobia podstatne ťažším. Naši bezpečnostní experti vám pomôžu vaše dáta chrániť.

Zabezpečenie dát

Dohodnite si konzultáciu s našimi expertmi

Napíšte nám

Referencie

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Nitriansky samosprávny kraj

Nitriansky samosprávny kraj

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Mesto Nitra

Mesto Nitra