Späť na služby

Softvér

Naše dve vývojové divízie vám zabezpečia vývoj, implementáciu a customizáciu softvérových riešení na rôznych platformách.

Vývoj a úprava softvéru

Vyvíjame a spravujeme komplexné informačné systémy pre segmenty s vysokými nárokmi na dostupnosť, bezpečnosť a užívateľskú prívetivosť.

Nadobudnuté skúsenosti v oblasti vývoja a digitalizácie radi zužitkujeme pri tvorbe riešení pre vás a vašich užívateľov.

 • Od validácie nápadu až po optimalizáciu
 • Agilný vývoj v malých iteráciách
 • Integrácia na existujúce systémy / enterprise riešenia
Vývoj a úprava softvéru

Implementácia a customizácia IT riešení

Vylepšovanie vlastných biznis procesov často vyžaduje špecifické úpravy používaných IT riešení a prepojenie s produktami tretích strán, a to vrátane cloud riešení.

 • Analýza súčasného stavu a nových požiadaviek
 • Implementácia IT riešení do vlastných podnikových procesov
 • Úpravy existujúcich IT riešení
Implementácia a customizácia IT riešení

Podpora softvéru

Úspech každého riešenia ide ruka v ruke s kvalitnou podporou a optimalizáciou. Pre zákazníkov poskytujeme nielen na nami vyvinuté riešenia, ale aj podporu Level 0 – 3, plán a realizáciu kontinuálneho rozvoja.

 • Nepretržitý dohľad (hot-line)
 • Kontrola stavu a identifikácia chýb
 • Proaktívna a reaktívna podpora
 • Implementácia zmenových požiadaviek
 • Návrh a implementácia bezpečnostných opatrení
Podpora softvéru

Dohodnite si konzultáciu s našimi expertmi

Napíšte nám

Referencie

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Nitriansky samosprávny kraj

Nitriansky samosprávny kraj

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Fakultná nemocnica Nitra

Fakultná nemocnica Nitra

Prípadové štúdie

MÚSES - riešenie krajinno-ekologických princípov krajiny

MÚSES

MÚSES - riešenie krajinno-ekologických princípov krajiny

ES MZVEZ SR – pomoc občanom a podnikateľom v zahraničí

ES MZVEZ SR

ES MZVEZ SR – pomoc občanom a podnikateľom v zahraničí

IS Doklady – informačný systém na vydávanie osobných dokladov

IS Doklady

IS Doklady – informačný systém na vydávanie osobných dokladov