GOLD PARTNER

Spoločnosť MICROCOMP Computer s.r.o. získala v roku 2022 vrámci partnerského programu spoločnosti DELL Technologies, popredného svetového výrobcu informačných technológií, zlaté partnerstvo GOLD PARTNER a podarilo sa jej tak obhájiť partnerský štatút z minulého roka.

GOLD PARTNER

Partnerstvá vrámci partnerského programu Dell predstavujú okrem účasti v exkluzívnom klube spoločností s ktorými udržuje Dell Technologies najužšie obchodné partnerstvá aj záväzok prispievať ku digitálnej transformácii firiem a byť tak súčasťou poslania ktoré spoločnosť deklaruje – posúvať vpred ľudský pokrok a nezastaviť sa pred žiadnou prekážkou modernej doby.

Partnerská úroveň predstavuje kompetenciu spoločnosti dodávať, inštalovať a vykonávať servis na zariadeniach výrobcu a zároveň je zárukou pre našich zákazníkov, že dodané služby a produkty budú spĺňať všetky atribúty profesionality, odbornosti a zabezpečia tak najvyššiu úroveň zákazníckej skúsenosti a spokojnosti.

Tím MICROCOMP-u sa z tohoto úspechu teší, bude sa aj naďalej usilovať o udržanie smeru ktorý sa ukázal ako správny a praje spoločnosti Dell ako svojmu kľúčovému partnerovi veľa úspechov.

LOG manager

Kybernetická bezpečnosť