HPE - Ocenenie MICROCOMP

Plaketu HPE Partner roka 2021 si prevzalo päť najúspešnejších spoločností. Medzi najlepších z najlepších sa zaradila aj spoločnosť MICROCOMP – Computersystém s.r.o..

HPE - Ocenenie MICROCOMP

Spoločnosť Hewlett Packard Enterprise (HPE) ocenila svojich najlepších obchodných partnerov za uplynulý rok. Plaketu HPE Partner roka 2021 si prevzalo päť najúspešnejších spoločností. Medzi najlepších z najlepších sa zaradila aj spoločnosť MICROCOMP – Computersystém s.r.o.. Naša spoločnosť sa stala najlepším HPE partnerom v predaji Aruba riešení za rok 2021. Toto ocenenie sme získali vďaka projektu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Predmetom bol projekt plného pokrytia WiFi sieťou tejto univerzity. Boli vybudované LAN pre koncové body vo všetkých budovách UKF vrátane internátov. Projekt sa realizoval v rokoch 2019-2021. Celkovo bolo dodaných viac ako 1000 prístupových bodov ARUBA AP-305,AP-505, AP-515, ako switche boli použité ARUBA 3930F. Súčasťou dodávky sú aj riadiace kontroléry. Dodávka za rok 2021, keď sa realizovali najväčšie budovy (Tr. A.Hlinku a Drážovská), obsahovala viac ako 400 ks koncových bodov a viac ako 20 switchov. Keďže ako firma dbáme na kvalitné vzdelávanie nesmierne nás potešilo, že realizácia sa uskutočnila počas prázdnin, aby nedošlo k obmedzeniu vyučovacieho procesu.

Právo na súkromie a Pegasus

Internet Explorer