Právo na súkromie a Pegasus

V júni 2022 Rada Európy zverejnila vlastnú správu z trojmesačného prešetrovania dopadov softvéru Pegasus na ľudské práva.

Právo na súkromie a Pegasus

V júli 2021 boli publikované zistenia tzv. Projektu Pegasus, ktorý sa venoval špionážnemu softvéru Pegasus izraelskej firmy NSO Group. Pegasus je možné inštalovať na smartfóny s operačným systémom iOS a Android aj bez interakcie používateľa a okrem prístupu k e-mailom, SMS správam, chatom z aplikácii WhatsApp, Telegram a Signal umožňuje tiež skryto aktivovať mikrofón a kameru. Prvotné zistenia indikovali využívanie tohto softvéru vládami 11 krajín – Azerbajdžan, Bahrajn, India, Kazachstan, Maďarsko, Maroko, Mexiko, Rwanda, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty a Togo.

Vo februári 2022 dozorný úrad EÚ pre ochranu osobných údajov (European Data Protection Supervisor – EDPS) publikoval svoju analýzu tohto softvéru a vyjadril presvedčenie, že používanie Pegasusu môže viesť k bezprecedentnej úrovni rušivosti, ktorá ohrozuje podstatu práva na súkromie, keďže spyware dokáže zasahovať do najintímnejších aspektov nášho každodenného života. V tejto analýze je zmienené využívanie tohto softvéru v EÚ, konkrétne vládami Maďarska a Poľska.

Následne v marci 2022 Európsky parlament rozhodol o vytvorení špeciálneho výboru s úlohou prešetriť používanie tohto ako aj podobných špionážnych programov z pohľadu možného porušenia legislatívy EÚ a základných ľudských práv. Výbor začal svoju činnosť v polovici apríla 2022 s tým, že výslednú správu má predložiť po uplynutí 12 mesiacov.

Nezávisle od tejto iniciatívy v júni 2022 Rada Európy zverejnila vlastnú správu z trojmesačného prešetrovania dopadov softvéru Pegasus na ľudské práva.

Prešetrovanie samozrejme ešte prebieha, ale pred niekoľkými dňami (23.6.2022) bol zaznamenaný zaujímavý posun – bola zverejnená informácia, podľa ktorej NSO Group pripúšťa využívanie softvéru Pegasus vládami prinajmenšom piatich európskych krajín.

30. výročie MICROCOMP

HPE - Ocenenie MICROCOMP