Kontakt

Napíšte nám

MICROCOMP - Computersystém s r.o.

 • IČO: 314 109 52
 • IČ DPH: SK2020405354
 • Bankové spojenie:
 • Tatra banka, a. s; Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava,
  IBAN SK38 1100 0000 0026 2729 0119

Sídlo spoločnosti

 • Adresa: Kupecká 9, 949 01, Nitra
 • Tel: +421-37-6511-306

 • Fax: +421-37-6516-166

 • Email: mcnr(a)microcomp.sk – všeobecné informácie

Servis

 • Tel: +421-37-6516-167
 • Email: servis(a)microcomp.sk

Pobočka Bratislava

 • Adresa: Budova Pressburg Tower, Plynárenská 6/a, 821 09 Bratislava
 • Tel: +421-2-5363-1222

 • Fax: +421-2-5341-9854
 • Email: mcba(a)microcomp.sk – všeobecné informácie

Pobočka Banská Bystrica

 • Adresa: Námestie Slobody 2, 974 01, Banská Bystrica
 • Email: mcbb(a)microcomp.sk – všeobecné informácie