Kontakt

Nahlasovanie chyby/reklamácie

Povinné polia sú označené *

Napíšte dátum a čas, kedy nahasujete závadu. Napíšte typ zariadenia/model (napr. HP ProBook 450). Napíšte výrobné číslo uvedené na štítku zariadenia alebo krabici. Napíšte sériové číslo uvedené na štítku zariadenia alebo krabici. Uveďte dátum (minimálne rok), kedy bolo zariadenie kúpené/dodané. Požadované informácie nájdete na faktúre, dodacom liste alebo preberacom protokole. Meno predajcu nájdete na faktúre, dodacom liste alebo preberacom protokole. Popíšte čo najpodrobnejšie chybu na zariadení. Napíšte presnú adresu umiestnenia zariadenia. Napíšte telefonický kontakt na Vás alebo na osobu, s ktorou je možné problém konzultovať. Napíšte e-mailový kontakt na Vás alebo na osobu, s ktorou je možné problém konzultovať.