O spoločnosti

Profil

Naša spoločnosť patrí medzi najvýznamnejšie slovenské organizácie pôsobiace v oblasti informačných technológií. Máme dlhoročné skúsenosti z oblasti navrhovania, realizácie a údržby softvérových a hardvérových riešení.

Od svojho založenia v roku 1992 sme sa postupne vypracovali na vyhľadávaného a rešpektovaného dodávateľa moderných informačných technológií. V súčasnosti poskytujeme naše služby z troch krajských miest, aby sme mohli čo najefektívnejšie uspokojovať potreby našich zákazníkov.

História spoločnosti


Ocenenia


2019

Ocenenie Business Superbrands 2019 udelené odbornou porotou Business Superbrands Slovakia.

2016

Od spoločnosti Lenovo sme získali ocenenie Top RELATIONSHIP PARTNER FY15/16.

2015

Dosiahli sme najvyššiu úroveň partnerstva HP Partner First Platinum so spoločnosťou HP Inc.

Zároveň sme obhájili partnerskú úroveň HPE Gold Partner u spoločnosti Hewlett-Packard Enterprise.

Dostalo sa nám aj uznania od spoločnosti ESET, ktorá nás ocenila ako svojho najlepšieho Gold Partnera a poďakovania od Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za dlhoročnú morálnu a finančnú podporu fakulty.

2013

Od spoločnosti Microsoft Slovakia sme v rámci siedmeho ročníka súťaže o najlepšie zákaznícke riešenia na Slovensku získali ocenenie v dvoch z ôsmich kategórii za „Najlepšiu aplikáciu pre štátnu správu, samosprávu a akademický sektor“ a za „Najlepšie infraštruktúrne riešenie pre zákazníka“.

2012

Spoločnosťou Hewlett-Packard sme boli ocenení ako „Najlepší partner v predaji Value Storage riešení“
.
Vo štvrtom ročníku hodnotenia rastu slovenských firiem „Diamanty slovenského biznisu“ zostavovaného časopisom PROFIT sme boli označení za jednu z najdynamickejších firiem západného Slovenska.

2010

Spoločnosťou Hewlett-Packard sme boli ocenení ako „Najrýchlejšie rastúci servisný partner“.

Od Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory sme obdržali „Veľkú cenu SOPK“ za podporu etických princípov podnikania na Slovensku.MICROCOMP je v rebríčku TREND TOP jedným z najväčších systémových integrátorov v SR.