O spoločnosti

Profil

Naša spoločnosť patrí medzi najvýznamnejšie slovenské organizácie pôsobiace v oblasti informačných technológií. Máme dlhoročné skúsenosti z oblasti navrhovania, realizácie a údržby softvérových a hardvérových riešení.

Od svojho založenia v roku 1992 sme sa postupne vypracovali na vyhľadávaného a rešpektovaného dodávateľa moderných informačných technológií. V súčasnosti poskytujeme naše služby z troch krajských miest, aby sme mohli čo najefektívnejšie uspokojovať potreby našich zákazníkov.

História spoločnosti


Ocenenia


2016

Od spoločnosti Lenovo sme získali ocenenie Top RELATIONSHIP PARTNER FY15/16.

2015

Dosiahli sme najvyššiu úroveň partnerstva HP Partner First Platinum so spoločnosťou HP Inc.
Zároveň sme obhájili partnerskú úroveň HPE Gold Partner u spoločnosti Hewlett-Packard Enterprise.
Dostalo sa nám aj uznania od spoločnosti ESET, ktorá nás ocenila ako svojho najlepšieho Gold Partnera a poďakovania od Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za dlhoročnú morálnu a finančnú podporu fakulty.

2013

Od spoločnosti Microsoft Slovakia sme v rámci siedmeho ročníka súťaže o najlepšie zákaznícke riešenia na Slovensku získali ocenenie v dvoch z ôsmich  kategórii za Najlepšiu aplikáciu pre štátnu správu, samosprávu a akademický sektor a za Najlepšie infraštruktúrne riešenie pre zákazníka.

2012

Spoločnosťou Hewlett-Packard sme boli ocenení ako Najlepší partner v predaji Value Storage riešení.
Vo štvrtom ročníku hodnotenia rastu slovenských firiem „Diamanty slovenského biznisu“ zostavovaného časopisom PROFIT sme boli označení za jednu z najdynamickejších firiem západného Slovenska.

2010

Spoločnosťou Hewlett-Packard sme boli ocenení ako Najrýchlejšie rastúci servisný partner.
Od Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory sme obdržali „Veľkú cenu SOPK“ za podporu etických princípov podnikania na Slovensku.MICROCOMP je v rebríčku TREND TOP jedným z najväčších systémových integrátorov v SR.